om torverk industrial doors

Tillverkade med hantverk och precision sedan 1962

Torverks historia

Torverk har funnits sedan 1962 och driver affärsidén att göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom att skräddarsy ett kundbaserat portsystem med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd. All tillverkningen av Torverk-portar sker i vår fabrik i Värmländska Torsby.

Torverk var tidiga med att fokusera på energieffektivitet och redan i början av 1980-talet presenterade vi en industriport med sandwichkonstruktion. Innan ISO kvalitetssystem blev praxis hade Torverk tagit fram ett eget kvalitetssystem som än idag ligger till grund för vårt kvalitetstänkande. Innovation är och har alltid varit en stark drivkraft för Torverk. 

Torverk grundades 1962 av Sven-Åke Sundberg  

Filosofi

Vi ska bidra till en bättre miljö för framtida generationer, genom att leverera hållbara produkter med hög kvalitet och egenskaper som genererar minsta möjliga miljöpåverkan och ger bästa möjliga totalekonomi för kund. 

Vår filosofi ska genomsyra hela vår organisation. 

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillverka ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom att skräddarsy ett kundbehovs-baserat portsystem, med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd. 

Våra egentillverkade produkter ska ha marknadens längsta garanti. 

Marknad

Torverks kunder finns inom alla områden, allt ifrån lantbrukare och verkstäder till entreprenörer och forskningsstation på Antarktis. Vi har också strategiska samarbeten med multinationella aktörer och partners som representerar Torverk på sin lokala marknad. 

Vi är mycket tacksamma över våra kunders lojalitet; en lojalitet som vi gör allt för att vårda. Våra kunder är företag inom bygg-, tillverknings-, transportmedels- och distributionsnäringarna, offentlig sektor, lantbruk, fastighetsägare samt enskilda personer och näringsidkare. 

Export av våra portar sker till ett flertal länder i Europa.

Miljöpolicy

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015. Utdrag ur vårt miljöprogram:

Med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv, skall vi använda material med minsta möjliga miljöpåverkan över tid, och av dessa konstruera produkter med lång livslängd och minimalt servicebehov och som därigenom orsakar så få vägtransporter som möjligt. Våra portar ska vara marknadens energisnålaste port redan i standardutförande.

Kvalitetspolicy

Noll fel vid slutbesiktning betyder tids- och kostnadsbesparingar för dig, men också för oss. Vårt kvalitetslöfte är enkelt – vi håller vad vi lovar genom att göra rätt första gången!

Torverk är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015. Våra kvalitetsmål omfattar allt från behovsanalys hos kund till installation, garanti och kundens långsiktiga portekonomi dvs. brukskostnad.

Ditt val påverkar resultatet

Om man kan portar, vet man att det finns tre aspekter som som sliter hårdast på miljön; energiförluster vid användning, transporter på grund av service och reparationer samt kort livslängd för produkten. Du har själv valet om porten ska kräva mycket eller lite service, mycket eller lite energi under sin korta eller långa livslängd. 

Ställ dig frågan om du vill köpa en port som kanske är något billigare i inköp eller en port som är billig att äga.

Ladda ner certifikat ISO 14001 och ISO 9001.

ISO-14001
ISO-9001

Med snart 60 år i branschen vet vi vad som krävs för hög kvalitet och lång hållbarhet 
– för både din och miljöns skull.

Senaste nytt från oss

Kontakta oss