Vikport för verkstad och maskinhall

Vikport för verkstad och maskinhall – så väljer du rätt

Vilken port du väljer till din verkstad eller maskinhall kommer påverka din produktion och din lönsamhet. Din verksamhet är beroende av att logistiken flyter på utan hinder. 

En verkstadport som havererar eller behöver lagas ofta hindrar trafiken in och ut ur dina lokaler. Och krångel är dyrt och frustrerande för både kunder och medarbetare. 

Därför är den viktigaste egenskapen för en verkstadsport att den inte krånglar.

Vikport är bästa valet för verkstad och maskinhall

För de flesta verkstäder och maskinhallar vet vi att en vikport är det bästa valet. Den är driftsäker och tålig, och eftersom den öppnas i sidled så ser truckförare och bilister tydligt om porten är tillräckligt öppen för att de ska kunna passera. Så en vikport blir inte påkörd lika ofta som en uppåtgående takskjutport.

Om du vill ha en vikport som fungerar bra i många år så finns det några saker att tänka på – oavsett om du köper porten från Torverk, eller någon annan tillverkare.

Tänk på det här när du väljer vikport för maskinhall eller verkstad:

Är verkstaden uppvärmd eller kall?

Om dina lokaler är uppvärmda så sparar en väl isolerad port energi och pengar under vinterhalvåret. 

Välj därför en port som isolerar bra, och som öppnar och stänger sig snabbt, så inte du värmeläckaget blir onödigt stort. 

När porten är stängd så ska den tjänstgöra som vägg, och hålla både värme, kyla och obehöriga personer ute.

På bilden: Räkneexempel från industri i Luleå. Blå stapeln är en Torverk Q-door (med ett U-värde på 1,27). Analysen visar hur stor besparingen blir per år jämfört med en annan port med mindre isolering.

Beräkning av brukskostnaden för olika industriportar

Med eller utan fönster och gångdörr?

Vill du spara på värmen så ska du ha så få och små fönster som möjligt i din port, och helst sätta gångdörren bredvid porten för att minimera antal fönster- och dörrkarmar.

Har du inte möjlighet att sätta dörren bredvid porten så är det bättre att ha en dörr i portbladet än att öppna hela porten. 

Det spar mycket energi att bara öppna dörren för persontrafik, istället för att öppna hela porten så fort någon ska passera.

Här sitter gångdörren bredvid porten. Det minimerar antal dörrkarmar i porten, och spar energi.

Hur ofta öppnar och stänger du porten under en dag?

Om du öppnar din port mer än 1-2 gånger per timme så är det mest ekonomiskt att ha motordrift och automatisk öppning och stängning med hjälp av sensorer. 

En vikport med motor och automatik öppnar och stänger snabbare. Det minskar värmeförlusten i din maskinhall eller verkstad med många tusen kronor per år. Det spar också tid för den som kör fordonet, vilket ger ett bättre logistikflöde, och mindre risk att en ivrig chaufför kör sönder porten. 

Ska porten öppnas inåt eller utåt?

I första hand är detta en fråga om hur mycket plats som finns innanför och utanför din verkstadsport. 

Många verkstadsägare tycker att det är mer estetiskt att ha en inåtgående vikport, men det kräver förstås att det finns plats invändigt att öppna porten.

Hur stora fordon ska kunna passera, och hur mycket trafik rör det sig om?

En verkstadsport behöver vara 15-25 cm högre än det högsta fordonet som ska passera, och 120 centimeter bredare än det bredaste fordonet.

Gör inte porten större än den behöver vara. Det kostar nämligen värme och tar längre tid att öppna och stänga.

Hur stor industriport ska du välja?

Behöver du säkerhetsklassad port eller inte?

Har du stora värden i din verkstad? En säkerhetsklassad port är svårare att forcera för en inbrottstjuv än en port som inte är säkerhetsklassad.

Prata med ditt försäkringsbolag för att ta reda på hur en säkerhetsklassad port påverkar din premie.

Vilket klimat har du?

Ligger din maskinhall i norra Sverige, eller längre söderut? 

Ju kallare klimat, desto mer tjänar du på att välja en port som isolerar bra. Det betyder att du ska välja en port med lågt U-värde. 

Hur bra porten håller kylan ute beror också på T-värdet. Det är ett mått på hur tät porten är i alla skarvar och karmar.

Behöver du extra rostskydd?

Är din verkstad belägen nära kusten så kan saltvatten göra att den rostar om komponenterna inte är ordentligt rostskyddade. 

Välj då en port som är rostskyddsklassad till C5. 

Det gör att de tål hög luftfuktighet och aggressiva miljöer, som tvätthallar eller kustnära fastigheter.

Läs mer om rostskyddsklasser här…

Portpanelens behandlas med fem lager färg och ytbehandling
Plåten i Torverks portblad har rostskyddsklass C5. Det betyder att de tål miljöer med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär

Håll logistiken flytande med en krångelfri port

Om du väljer en vikport från Torverk så får du en av marknadens mest krångelfria portar. Den kommer hålla din logistik flytande i många år, med minimalt behov av service. Torverks portar är också väl isolerade och täta, vilket hjälper dig spara energi och få ett bra inomhusklimat.

Marknadens bästa kilopris

En av våra kunder räknade ut att Torverk har marknadens bästa kilopris. Vi snålar inte på material för att hålla nere våra tillverkningskostnader. Vi bygger rejäla portar som ska hålla i många år.

Andra artiklar du kanske också gillar:

Q-Door Vikport tål att användas

Sänker dina energi- och underhållskostnader i 30 år

Läs mer