torverk slagport garage
torverk slagport villa

Slagport Q-DOOR PX/PDX

Slagporten fungerar i princip som en stor dörr och vanligtvis passar den bäst för mindre och medelstora öppningar med lågfrekvent person- och/eller fordonstrafik. Välj en sandwichbyggda port när du behöver en port med ordentlig isolering. Inom handel och industri används slagporten t.ex. i:

 • varuintag
 • garage
 • verkstäder
 • lagerbyggnader
Kategori:

Slagport

Slagporten har en enkel och robust konstruktion och används inom industrin, handel, garage m.m. till öppningar för person eller fordonstrafik med låg passagefrekvens. Torverk tillverkar slagportar i två utföranden, slagport Q-Door PX och slagdörr Q-Door PDX. Den största skillnaden är att slagporten har kraftigare karmgångjärn och används vid högre och tyngre portar. Slagporten är också överlappsmonterad, medan slagdörren är muröppningsmonterad i karm.

Både Q-Door PX och PDX byggs på samma sätt och med samma höga kvalitet som vår Q-Door vikport och tack vare sitt låga U-och T-värde är den mycket energieffektiv. Du kan även förse porten med fönster, extra rostskydd och brytskydd samt välja färg ur vårt breda standardsortiment av färger. Som tillval kan vi även lackera färgen i den färgen du önskar i vårt eget måleri.

Storlek

Torverk-Slagport-i-karm

Vi skräddarsyr din slagport

Porten anpassas efter din portöppning. Vi har inget lager av portar. Den byggs helt enligt dina specifikationer och önskemål.

Bredd: från 1,0 meter upp till cirka 2,8 meter.
Höjd: max höjd för en slagdörr är 3 meter och för en slagport 6 meter.

I de flesta fall är det enkelt att välja rätt porttyp men kontakta oss gärna om du är osäker.

Beklädnatsplåt & Kulörer

En imponerande portpanel bygger Q-Door slagport

Q-Doors portpanel är väl tilltagen i sin konstruktion. Portpanelen är 56 mm tjock och plåtbeklädnaden är 0,6 mm och har rostskyddsnivå C5 redan från början. Densiteten på fyllnadsskummet ger en mycket god isolering vilket i sin tur ger dig en låg brukskostnad och en varm inomhusmiljö.

U-värde: bästa snitt cirka 0,22 W/m²°C.

Beklädnadsplåt: 0,6mm SSAB Greencoat, SUB280

 1. Tunnplåt
 2. Metallbeläggning
 3. Passiveringsskikt
 4. Grundfärg (primer)
 5. Toppskikt
 6. Avdragsbar skyddsfilm (valbar)
 7. Baksidesfärg

Källa: SSAB – ssab.com

Standardkulörer

Här finner du våra standard färger. Om du inte hittar din färg så kan vi lackera porten i den kulör du önskar. Vi lackerar portarna i eget måleri och vi lackerar i både NCS och RAL. Ladda ner färgkarta för utskrift.

Gråvit 022
RAL 7044
Mörkbrun 384
RAL 8028
Mörkgrå 454
RAL 7016
Klarröd 410
RAL 3013
Mörkröd 758
RAL 3011
Vinröd 418
RAL 3009
Klarblå 561
RAL 5019
Mörkblå 524
RAL 5001
Nordic Night Black 015
RAL 9004-GL
Antikvit
RAL 9002
Silver Metallic 045
RAL 9006
Mörk Silver Metallic 044
RAL 9007

OBS! Kulörer som visas på en dataskärm kan skilja sig från verkligheten.

Så här söker du efter karmritning

Vill du ha en karmritning för en manuell inåtgående slagport med 2 portblad, kan du söka med ”QP2IM”. Och för en utåtgående muröppningsmonterad port med 2 portblad (inklusive karm), kan du söka med: ”QPDK2OM

Det går även att söka med exempelvis:”utåtgående slagport”, ”muröppningsmonterad slagport”, ”slagport”, ”slagdörr”, ”2 portblad”, ”Q-door PX” osv.

Förklaring av beteckning:
QPDK2OM = Sandwichbyggd (Q), slagport/dörr (P), dörr (D), karm (K), sektioner (2), utåtgående (O), manuell (M).
QP2OM = Sandwichbyggd (Q), slagport/dörr (P), överlappsmonterad ( ), sektioner (2), utåtgående (O), manuell (M).
QP2IE22-SM = Sandwichbyggd (Q), slagport/dörr (P), överlappsmonterad ( ), sektioner (2), inåtgående (I), eldriven (E), två motorer (22), sidomonterade motorer (SM)

Produktinformation – Slagport & Slagdörr

Ladda ner material med mer detaljerad information: