torverkS MOTORDRIFT

Eldrivna vikportar och skjutportar

Marknadens verkliga kraftpaket​

Vårt motorspel, som är utvecklat av Torverk och som vi tillverkar själva, menar vi är marknadens bästa val för eldrivna portar (såsom motordriven vikport och skjutport). Dimensionerat för miljontals öppningar/stängningar samt pålitlig i alla väder och både för inåt- och utåtgående portar.

Välj rätt motordrift

Torverk erbjuder olika typer av stordrifter till våra vikportar och skjutportar. Vilket man väljer beror på portens storlek och de befintliga utrymmen runt portöppningen.

ÖVERMONTERAD MOTORDRIFT till 3- och 4-delade portar. Driften begränsas till Höjd max=5 meter, och maximalt 25 m2 portarea för 4-delad port, eller 19 m2 för 3-delad port.

SIDOMONTERAD MOTORDRIFT till 2,3 och 4-delad vikport. En motor på var sida om port. Används där överutrymme inte finns, eller om portöppningen är högre än 5 meter, eller om portens area är större än vad maxgränsen är för övermonterad motordrift.

KULISSDRIFT till 2,3 och 4-delad vikport. Används vid litet sidoutrymme och stor öppningsarea. Höjd max=5 meter.

LINJÄRMASKINERI används till våra skjutportar.

torverk motorspel industriportar

Med sedvanligt underhåll kan du räkna med att en motordrift från Torverk fungerar under många år. Om du gör din service så ger vi 5 års garanti på vår motordrift.

Standardfunktioner EP104 styrautomatik

Öppna-stopp- och stängknapp finns som standard monterad på styrautomatikkapslingen:

 • Ingångar för klämskyddsfunktion
 • Belastningsvakt i både öppnings- och stängningsriktningen
 • Ingång för säkerhetsfotocell
 • Tidsfunktioner; bl.a. automatisk stängning, gångtidsbegränsare, fördröjd stängningstid efter passage av port.
 • Ingångar för manövrering; öppna, stopp, stäng, öppna-stäng, öppna-stopp-stäng.
 • Funktioner för begränsad öppning, uppställning och slussfunktion.

Styrautomatik – motordriven vikport och skjutport

Till styrautomatiken finns ett antal tillvalsmöjligheter.

Säkerhet

 • Trafikljusfunktioner för rött och grönt, inkl. förtändning av trafikljus innan portstängning. Kräver utgångskort.
 • Signalljus; roterande eller blixtljus
 • Slingdetektor, programmerad lika säkerhetsfotocell. Slingdetektor har två ingångar för slingor, där slingorna kan programmeras för samma funktion, eller två olika styrfunktioner.
 • Radar, vilken monteras på portblad som extra säkerhet.

Automatisk manövrering:

 • Radar, vilken monteras ovanför öppning för automatisk öppningsfunktion.
 • Ingång för radiomottagare. Radiosystem finns med en eller flera manövreringsfunktioner, och där sändarna fungerar för en eller flera portar.
 • Slingdetektor programmerad för öppnafunktion.

Övervakning:

 • Utgångskort, där olika tillbehör kan styras med hjälp av portens läge, rörelseriktning etc.
 • Funktioner för larm, t.ex. lägeslarm, larm för trasigt klämskydd, påverkad slinga, påverkad fotocell, påverkas stopp och kritiska fel i automatiken.
 • Funktion för riktningsavkänning, dvs. om fordon åker in eller ut genom portöppningen.
 • Funktion för närvarodetektering.

Extern manövrering:

 • Tryckknapps lådor med en eller flera tryckknappar för flera funktioner. Grundfunktionerna är öppna-stopp-stäng, men valfri funktion kan kopplas in. Med eller utan utan nyckelmanövrering. Nyckelfunktion finns med utdragbar nyckel i påverkat läge eller återfjädrande funktion.
 • Kortläsare
 • Dragsnörekontakt

Vill du veta mer?