Garanti

Tryggt ägande av din port

Hög kvalitet ger dig lång garanti

Vi vill ge dig ett tryggt ägande av din port. Tryggheten bygger på våra portars långa hållbarhet som ger låga kostnader för service och underhåll. Vi ger dig också marknadens längsta garanti, för Torverks Q-Door 10 års garanti.

Din investering är långsiktig och vi gör allt för att oförutsedda utgifter på grund av service- eller reparationsbehov ska uppstå. Vi kan erbjuda serviceavtal, där du väljer hur länge det ska gälla, för att dina brukskostnader blir så förutsägbara för dig som möjligt.

Kontakta oss för att tillsammans gå igenom förutsättningar och villkor för din garanti och service.

torverk garanti industriportar - kontaktbild

Om du har några frågor, kontakta oss!

Telefon: 0560-68 98 10 
E-post: info@torverk.se

Med snart 60 år i branschen vet vi vad som krävs för hög kvalitet och lång hållbarhet 
– för både din och miljöns skull.

Ett långsiktigt och tryggt ägande

Garanti, Support och Service är i praktiken ett sammanhängande system där man utifrån sina behov kan välja önskad nivå av förutsägbarhet på framtida portkostnader. Förutsägbarheten kan bestämmas i högre eller lägre grad beroende på vilka ekonomiska faktorer som man anser viktiga.

Att välja låg investeringsnivå för produkten ger högre risk för senare oförutsedda service- och reparationskostnader: När man vet att flera i portbranschen till stor del lever av intäkter på eftermarknad, bör man som kund inte underskatta den risken.

Portar som är billiga att äga

Genom att investera lite mer i en produkt med verifierat högre kvalitet, minskar risken för oförutsedda kostnader. Genom att samtidigt låta leverantören garantera vilka servicekostnader som skall gälla de kommande åren, kan man göra det i det närmaste fullt förutsägbart vad portens service ska komma att kosta över tiden.

Vi menar inte alls att service är onödigt men att det är onödigt att den ska vara så oförutsägbar och dyr. Ingen portägare gillar att få överraskande kostnader på många tusen kronor eller mer, per år och per port! År efter år efter år …

Kontakta oss