Publicerad den

Port till tvätthall – tänk på detta när du väljer

port till tvätthall hos Bilvaskesentret

En tvätthall är ett rent helsike för en port.

Vatten, ånga, kemikalier och ständiga temperatuförändringar är en aggressiv miljö. Det bryter snabbt ner metaller och andra material, och ställer höga krav på rostskydd och inkapsling av mekanik och elektronik. Dessutom är trafiken av in- och utpasserande fordon tät i en tvätthall, så porten öppnas och stängs många gånger per dygn. Därför är det mekaniska slitaget stort.

Välj en rostskyddad utåtgående vikport

Till tvätthallar rekommenderar vi en utåtgående vikport tillverkad av plåt som är rostskyddsklassad till C5. Karmgångjärn och beslag bör vara varmförsinkade. Fönsterramar och gångjärn mellan portbladen bör vara av aluminium, och en motor som klarar många cykler med minimal service ger dig en problemfri vardag.

Placera känslig utrustning och elektronik utanför tvätthallen

Ofta är det ont om plats invändigt, så en utåtgående vikport är det naturliga valet. Dessutom är det bra att undvika att ha alla portdetaljer som kan rosta i den aggressiva miljön på insidan av porten. Montera också elektroniken som styr portens öppning i ett särskilt teknikrum utanför själva tvättlokalen, så slipper du fukt och kondens i elektroniken.

Effektivisera logistiken med trafikljus och automatisk portöppning

Utrusta din tvätthall med trafikljus som visar när kunden kan köra in i hallen så får du en effektiv logistik.
Om du dessutom integrerar portstyrningen med systemet som styr tvätthallen så får du en helt automatisk tvätthall.

Stora fönster och ordentliga gummitätningar

Många vill ha stora fönster i en tvätthallsport. Dels för att det ska vara snyggt och dels för att det ska synas tydligt när bilen framför är klar i tvätthallen. Då är det viktigt att fönsterkarmar har ordentliga tätningar av kvalitetsgummi, som stänger ute fukt och ånga, och att karmarna är tillverkade av ett material som inte rostar. Porten på bilden här ovan har exempelvis fönsterkarmar av svartlackerad aluminium.
Behöver du en tvätthallsport som funkar bra i många år så hör av dig till oss. Vi har ett särskilt tvätthallspaket med extra rostskyddade komponenter som ger dig en problemfri drift i många år. Två års garanti ingår, förutsatt att porten servas på rätt intervall.

På bilden: En port vi installerade till Bilvaskesentret i Arendal i Norge. Porten är 3170 mm hög och 3100 mm bred. Den öppnas utåt av en nyutvecklad motor. Fönster i två rader, där de övre fönstren är 500 mm höga och de nedre är 1400 mm höga. Porten har klämskydd, varmförsinkade karmgångjärn, kraftiga gummitätningar och mellangångjärn av aluminium.

Rekommenderad produkt för tvätthall: Q-Door Vikport med tvätthallspaket.