Publicerad den

Torverk installerar 46 eldrivna vikportar till Sveriges största räddningsstation

Torverk installerar 46 eldrivna vikportar till Sveriges största räddningsstation - välj samma sorts industriport för enkel hantering

Under hösten har Torverk levererat 46 eldrivna vikportar till Räddningsstationen i Luleå. Räddningsstationen är en av Sveriges största och innefattar Räddningsstjänst, ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt kontorsverksamhet.

Ett specialiserat projekt på 9500 kvadratmeter

Bygget av den 9500 kvadratmeter stora räddningsstationen är ett specialiserat projekt där fokus ligger på att bygga en station med smarta tekniska och hållbara lösningar. Detta för att möta verksamheternas behov på stationen. Vi på Torverk Industrial Doors satsar mycket på innovation och att utveckla industriportar med låga brukskostnader och lång livslängd. Dessa satsningar ligger till grund till varför vi blev utvalda att installera portarna på räddningsstationen. 

Eldrivna vikportar till Räddningsstationen i Luleå

Som underlag fick Luleå Kommun en mycket omfattande konstruktionsgenomgång med våra konstruktörer på Torverk. Vi gick igenom önskemål gällande typ av port, för- och nackdelar samt att det utfördes en stor u-värdesberäkning på portarna. I och med detta underlag valde Luleå Kommun att gå vidare med eldrivna vikportar till Räddningsstationen i Luleå.
Inför alla påtänka projekt tar vi alltid fram underlag till dig som kund för att du ska kunna se fördelarna vad gäller ekonomi, energi och miljö för att du ska kunna fatta det bästa beslutet för er verksamhet. 

Torverk eldrivna vikportar till Räddningsstationen Luleå
Eldrivna vikportar

Vikportar är allsidiga industriportar som är robusta och har en unik konstruktion. Vi på Torverk Industrial Doors tillverkar och utvecklar vårt egna motorspel och anser att vi är marknadens bästa val för eldrivna portar. Hos oss kan du få skräddarsydda lösningar med anpassade dimensioner som passar både inåt- och utåtgående portar. Vi erbjuder olika typer av motordrifter och vilken som passar just dig beror på bland annat portens storlek.

Tack vare den höga kvaliteten på våra vikportar kan vi erbjuda ett av marknadens bästa garantivillkor. Du kan räkna med att motordriften från Torverk fungerar under många år!

Hör av dig till Torverk för rådgivning 

Torverks affärsidé är att tillverka ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom skräddarsydda portsystem, med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd. Om du vill veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa dig, hör gärna av dig till oss för rådgivning!