sweeng
Produkter

På denna sida kan du läsa grundläggande information för de porttyper vi har i vårt sortiment.
För mer detaljerad information, klicka på länk till specifik produkt.
Vikport

Allmänt sett är vikporten den mest allsidiga porttypen. Framförallt tack vare stora möjligheter att variera utföranden. Den har också ett naturligt röreslemönster som gör att det blir mindre påkörningsrisk och har i förhållande till andra porttyper mycket god täthet. Den lämpar sig väl att utrusta med motordrift och flera olika automatiksystem för smidig trafik.

Q-DOOR FX - Sandwichbyggd vikport

Q-DOOR FX är en av Europas energisnålaste standardport. Den har få rörliga komponenter och är kraftfullt dimensionerad. Förutom att den är snygg och elegant är den också anpassningsbar och har mycket goda brukskostnadsegenskaper. Jämfört med nästan varje annan porttyp är den billigare att äga och drar mindre energi. Den har också lägre service- och reservdelskostnader.

Läs mer om Q-Door FX


R-DOOR FX - Rambyggd vikport

TORVERKs rambyggda vikport är en av marknadens mest beprövade port. Det rambyggda portbladet ger en robust och tålig konstruktion. Den lämpar sig bra vid stora specialstorlekar och då stor glasyta krävs.
Läs mer om R-Door FX

QFX


RFXSkjutport

TORVERK har lång erfarenhet och ett gediget kunnande när det gäller skjutportar. Den överhängda skjutporten är en porttyp som framför allt lämpar sig för lagerlokaler, hangarer och liknande, där stora och breda portöppningar krävs. I mindre storlekar används den även då små och snabba portar önskas.

Q-DOOR SX - Sandwichbyggd skjutport

Q-DOOR SX är TORVERKS sandwichbyggda skjutport som har ett mycket välisolerat portblad vilket ger en energisnål och ekonomisk port med ett modernt utseende.

Läs mer om Q-Door SX


R-DOOR SX - Rambyggd skjutport

R-DOOR SX är TORVERKS rambyggda skjutport och är en robust och välbeprövad port som tål tuffa tag.


Läs mer om R-Door SX

QSX


RSXSlagport

Slagporten fungerar i princip som en stor dörr och har i alla tider använts till olika portlösningar. Som regel lämpar sig slagporten bäst för mindre och medelstora öppningar avsedda för person- och/eller fordonstrafik. Inom handel och industri används slagporten vid till exempel varuintag, garage, verkstäder, lagerbyggnader med mera. TORVERK tillverkar slagporten i två utföranden: slagport PX och slagdörr PDX. De viktigaste skillnaderna är att slagporten PX har kraftigare karmgångjärn och används vid högre och tyngre portar, samt att den levereras överlappsmonterad medan slagdörren PDX levereras muröppningsmonterad inklusive karm.

Q-DOOR PX - Sandwichbyggd slagport

Sandwichbyggd slagport med goda isolervärden och hög kvalité.

Läs mer om Q-Door PX


R-DOOR PX - Rambyggd slagport

Rambyggd slagport med robust konstruktion och hög kvalité.

Läs mer om R-Door PX

QPX


RPXTakskjutport

Takskjutporten är en porttyp med små krav på golv- och sidoutrymmen. Principen är enkel med ett uppåtgående, fjäderbalanserat portblad uppbyggt av sektioner. Portens vikt är utbalanserad med fjädrar vilket gör den enkel att öppna och stänga. Takskjutporten kan förses med eldrift.

OH-DOOR - Sandwichbyggd takskjutport

TORVERKs takskjutport OH-Door karaktäriseras av hög kvalitet, optimal isolering och driftssäkerhet. Porten finns i flera olika utförande för att tillmötesgå varierande önskemål.

Läs mer om OH-Door

OHÖvrigt

Vi har hela sortimentet portar. Det betyder att vi inte är styrda av vårt eget sortiment, och alltså inte tvingas föreslå en viss porttyp. Detta, och vårt sätt att arbeta med brukskostnadsberäkning för portar, gör att vi kan uppfylla behov på ett lite mer opartiskt sätt.

Här är några exempel på övriga produkter vi har i vårt sortiment:


• Snabbport
• Ridåport
• Branddörr
• Brandjalusi
• Skyddsridå
• Svängportar
• Q-panel / Fasta partier
• Dockningssystem
• Vädertätningar
• Lastbryggor
• Lasthus
• Speciallösningar
• mm.

För mer information, ring så hjälper vi dig!