sweeng
Garanti & Service

Garanti, Support & Service är i praktiken ett sammanhängande system där man utifrån sina behov kan välja önskad nivå av förutsägbarhet på framtida portkostnader. Förutsägbarheten kan bestämmas i högre eller lägre grad beroende på vilka ekonomiska faktorer som man anser viktiga.


QFX

Att välja låg investeringsnivå för produkten ger högre risk för senare oförutsedda service- och reparationskostnader: När man vet att portbranschen till stor del lever av eftermarknadsintäkter, bör man som kund inte underskatta den risken. (En av de största portleverantörena säger sig sälja ”kvalitetsprodukter med stark eftermarknad”. Det är inte svårt att lista ut vem som får betala denna ”starka eftermarknad”).

Genom att investera lite mer i en produkt med verifierat högre kvalitet, minskar risken för oförutsedda kostnader. Genom att samtidigt låta leverantören garantera vilka servicekostnader som skall gälla de kommande åren, kan man göra det i det närmaste fullt förutsägbart vad portens service ska komma att kosta över tiden.

Vi menar inte alls att service är onödigt men att det är onödigt att den ska vara så oförutsägbar och dyr. Ingen portägare gillar att få överraskande kostnader på fem, sex tusen kronor eller mer, per år och per port! År efter år efter år...

Kontakt - Service, reservdelar, montage och garanti

För kontakt med ditt närmaste kontor, se Kontakt

tel 0560-68 98 10
mail service@torverk.se / reservdelar@torverk.se