sweeng
Exempel på brukskostnadsberäkning

När man granskar en brukskostnadskalkyl, bör man alltid ha klart för sig, att den är just bara en kalkyl. Årskostnaden man får fram bygger ju på de givna förutsättningar man lagt in i kalkylen.

Om till exempel de kommande årens klimatförhållanden, eller om användningsfrekvensen verkligen kommer att bli som man antagit i kalkylen, kan man ju aldrig vara helt säker på. Med detta sagt, att brukskostnadskalkylen i första hand inte skall ses som en nivåmätare för den exakta brukskostnaden, utan mer som ett verktyg för att kunna jämföra och se kostnadsskillnaden mellan olika portsystem med samma omkringförutsättningar avseende klimat och användningssätt.

Observera att kalkylerna nedan inte har någon generell giltighet. Exemplifierad brukskostnad gäller bara vid de angivna variablerna.


Kalkylexempel

Exempel 1-3 nedan tillkom efter att en kund ringt och begärt offert med billigaste pris på en motordriven takskjutport. "Grannen hade en sådan". Kunden tänkte att det kunde bli bra också för egen del. Han fick sin offert, men han fick också en brukskostnadskalkyl för porten. Dessutom fick han två kalkyler till. De två extra kalkylerna visade hur brukskostnaden kunde pressas ned om man investerade några kronor extra. Med en 5.000 SEK dyrare port (exempel 2) sjönk den årliga brukskostnaden med 23.393 SEK. Med 2.500 SEK till för förbättrad automatik (exempel 3) sjönk årskostnaden med ytterligare 27.110 SEK.

Totalt blev brukskostnaden hela 50.503 SEK lägre med det lite dyrare portsystemet. Pay-Off-tiden var mindre än två månader!

Hade kunden inte blivit uppmärksammad på brukskostnadens betydelse, hade han säkert investerat i den billigare varianten han först tänkt sig. Och sedan fått betala 50.000 SEK extra per år... år efter år efter år...

Kalkylexemplen följer här nedan. Ändrade variabelvärden i exempel 2 är markerade med blått och i exempel 3 med lila:


Om kunden köpt enligt sin första förfrågan, hade hans brukskostnad blivit som i första stapeln. Efter att man gått igenom förutsättningarna och kalkylerna, valde kunden billigaste brukskostnaden i stället för billigaste inköpspriset. Kundens kommentar var "Det kan bli dyrt att köpa billigt".Vill du ha hjälp med brukskostnadsanalys, kontakta ditt närmaste Torverk-kontor.Första sidan (Vad är brukskostnad?)