sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

Förklaring

En karmritning är en ritning som visar minsta utrymmeskrav och minsta stålyta för en porttyp.
Som standard levereras inte karmen från Torverk då den i flesta fall redan finns i byggnaden.
Det går dock att få med karmen vid leverans som tillval.

Beteckningar


Q = Sandwichkonstruktion
R = Rambyggd konstruktion
F = Vikport (folding)
P = Slagport/dörr (panel)
D = Dörr, används för att skilja överlappsmonterade portar med muröppningsmonterade dörrar.
S = Skjutport
1:a siffran = Antal sektioner
I = Inåtgående
O = Utåtgående (out)
M = Manuell
E = Eldriven
K = Inklusive karm (slagportar/dörrar)
-MW = Övermonterat motorspel
-SM = Sidomonterade motorspel
-L = Förstärkt länkarmssystem med förlängda armar.
-HS = Hendersonbeslag

Sista siffrorna på ≤ 4-delad, eldriven vikport:
1:a = antal motorer. 2:a = antal klämskydd.

Sista siffrorna på ≥ 5-delad vikport = Överlapp i sida

Exempel 1: "QF4IM" = Sandwichbyggd (Q), vikport (F), 4 sektioner (4), inåtgående (I), manuell drift (M). -> 4-delad, inåtgående, manuell vikport.

Exempel 2: "QF7OM-HS H-Son 270_145" = Q-Door, 7-delad, utåtgående, manuell vikport med hendersonbeslag, överlapp i sida = 270 mm resp. 145 mm.

Exempel 3: “QF3IE12-MW” = Q-Door, 3-delad, inåtgående, eldriven vikport med 1st övermonterat motorspel och klämskydd på främre viksektion + slagsektion.

Exempel 4: “QPD2KOM” = Q-Door, 2-delad, utåtgående, manuell slagport/dörr (muröppningsmonterad) inklusive karm.