sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

R-Door SX - Rambyggd skjutport

Enkel bärskena


Enkelflyglig
Dubbelflyglig
Manuell
RS1_M RS2_M
Eldriven
RS1_E RS2_E

Dubbel bärskena (parallellgående)


Enkelflyglig
Dubbelflyglig
Manuell
RS1_M-P RS2_M-P
Eldriven
RS1_E-P RS2_E-P