sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

R-Door FX - Rambyggd vikport

Viktig information angående karmtyp och godstjocklek (Blad 2 till vik- & slagportar.)


Inåtgående
Utåtgående
Överlappsmonterad vik/slagport RF/P_2-4IM/E RF/P_2-4OM/E
Muröppningsmonterad vik/slagport -
RF/P_2-4OM/E MUR

Inåtgående, rambyggd, överlappsmonterad vikport:


2-delad
3-delad 4-delad
Manuell
RF2IM RF3IM RF4IM
Eldriven, övermonterad motor
RF2IE-MW RF3IE-MW RF4IE-MW
Eldriven, sidomonterad/e motor/er
RF2IE-SM RF3IE-SM RF4IE-SM

Utåtgående, rambyggd, överlappsmonterad vikport:


2-delad
3-delad 4-delad
Manuell
RF2OM RF3OM RF4OM
Eldriven, övermonterad motor
RF2OE-MW RF3OE-MW RF4OE-MW
Eldriven, sidomonterad/e motor/er
RF2OE-SM RF3OE-SM RF4OE-SM

Utåtgående, rambyggd, muröppningsmonterad vikport:


2-delad
3-delad 4-delad
Manuell
RF2OM-M RF3OM-M RF4OM-M
Eldriven, övermonterad motor
RF2OE-MW-M RF3OE-MW-M RF4OE-MW-M
Eldriven, sidomonterad/e motor/er
RF2OE-SM-M RF3OE-SM-M RF4OE-SM-M
MW = 1st övermonterat motorspel
SM = 1 el. 2st sidomonterat/de motorspel
SM-L = 1 el. 2st sidomonterat/de motorspel, förlängda länkarmar och motor på konsol