sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

Q-Door SX - Sandwichbyggd skjutport

Enkel bärskena


Enkelflyglig
Dubbelflyglig
Manuell
QS1_M QS2_M
Eldriven
QS1_E QS2_E

Dubbel bärskena (parallellgående)


Enkelflyglig
Dubbelflyglig
Manuell
QS1_M-P QS2_M-P
Eldriven
QS1_E-P QS2_E-P