sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

Q-Door PX / PDX - Sandwichbyggd slagport / slagdörr

Viktig information angående karmtyp och godstjocklek (Blad 2 till vik- & slagportar.)

OBS! Gäller ej slagdörr typ QPDX!

Inåtgående slag/vikport QF/P_2-6IM/E
Utåtgående slag/vikport QF/P_2-6OM/E

Överlappsmonterad slagport QPX:


Inåtgående
Utåtgående
Manuell slagport med 2 portblad
QP2IM QP2OM

Muröppningsmonterad slagdörr QPDX:


Inåtgående
Utåtgående
Manuell slagdörr m. 1 portblad inkl karm
QPDKIM QPDKOM
Manuell slagdörr m. 2 portblad inkl karm
QPD2KIM QPD2KOM