sweeng
Projektering - Karmritningar

Välj porttyp ovan och ladda ned den variant du vill ha.
Om du är osäker på beteckningarna, se förklaring.

Q-Door FX - Sandwichbyggd vikport

Viktig information angående utförande av karmtyp & godstjocklek (Blad 2 till vik- & slagportar):


Inåtgående
Utåtgående
2- till 6-delad vik- & slagport QF/P_2-6IM/E
QF/P_2-6OM/E
7- till 16-delad vikport
QF/P_7-16IM/E QF/P_7-16OM/E

2- till 4-delad, manuell + eldriven:


Inåtgående
Utåtgående
2-delad, manuell
QF2IM QF2OM
2-delad, eldriven typ MW
QF2IE-MW QF2OE-MW
2-delad, eldriven typ SM
QF2IE-SM QF2OE-SM
3-delad, manuell
QF3IM QF3OM
3-delad, eldriven typ MW
QF3IE-MW QF3OE-MW
3-delad, eldriven typ SM
QF3IE-SM QF3OE-SM
4-delad, manuell
QF4IM QF4OM
4-delad, eldriven typ MW
QF4IE-MW QF4OE-MW
4-delad, eldriven typ SM
QF4IE-SM QF4OE-SM

2- & 4-delad eldriven med dubbla lameller, förlängda länkarmar och

sidomonterad/e motor/er på konsol (extra breda portar):


Inåtgående
Utåtgående
2-delad, eldriven typ SM-L
QF2IE-SM-L QF2OE-SM-L
4-delad, eldriven typ SM-L
QF4IE-SM-L QF4OE-SM-L
MW = 1st övermonterat motorspel
SM = 1 el. 2st sidomonterat/de motorspel
SM-L = 1 el. 2st sidomonterat/de motorspel, förlängda länkarmar och motor på konsol

5- till 16-delad, manuell, standard bärbeslag och skenor

(Porthalva med flest sektioner är mindre än 22,5m2):


Inåtgående
Utåtgående
Standard 5- till 16-delad *
QF5-16IM_45/45 *
QF5-16OM_45/45 *
5-delad
QF5IM
QF5OM
6-delad, 3+3
QF6IM-33 QF6OM-33
6-delad, 4+2
QF6IM QF6OM
7-delad, 4+3 QF7IM QF7OM
8-delad, 4+4
QF8IM QF8OM
10-delad, 6+4
QF10IM QF10OM
12-delad, 6+6
QF12IM QF12OM
14-delad, 8+6 QF14IM QF14OM
16-delad, 8+8 QF16IM QF16OM

6- till 16-delad, manuell, bärbeslag och skenor typ Henderson

(Porthalva med flest sektioner är större än 22,5m2):


Inåtgående
Utåtgående
Standard 6- till 16-delad *
QF6-16IM-HS_45/45 * QF6-16OM-HS_45/45 *
6-delad, 4+2
QF6IM-HS QF6OM-HS
7-delad, 4+3 QF7IM-HS QF7OM-HS
8-delad, 4+4
QF8IM-HS QF8OM-HS
10-delad, 6+4
QF10IM-HS QF10OM-HS
12-delad, 6+6
QF12IM-HS QF12OM-HS
14-delad, 8+6 QF14IM-HS QF14OM-HS
16-delad, 8+8 QF16IM-HS QF16OM-HS
* Dessa ritningar är för portar som EJ går ur dagöppning (endast 45mm överlapp i sida).