sweeng
Projektering - Föresrkivande text

Vi har valt att endast lägga ut föreskrivande text för Q-Door FX samt PX/PDX.
Anledningen till detta är att vi anser att det är endast i specialfall annan produkt såsom skjutport eller rambyggd port bör tillämpas och då bör man grundligt gå igenom specifikationer med tillverkaren.
Text inom parenteser är alternativa lösningar, tillägg samt information. Givetvis finns fler tillägg och lösningar, denna text är för en standardport i rent standardutförande.


Q-Door FX

TORVERK Q-DOOR FX - SANDWICHBYGGD VIKPORT
(TORVERK Q-DOOR PX/PDX - SANDWICHBYGGD SLAGPORT/SLAGDÖRR)
4-DELAD (2- till 16-delad) VIKPORT TYP Q-DOOR FX MED 56 mm TJOCKA SANDWICHPANELER, ISOLERING AV POLYURETANSKUM OCH BEKLÄDDA MED 0,6 mm VARMGALVANISERAD OCH FABRIKSLACKERAD STÅLPLÅT.

DAGMÅTT BxH __________x__________mm
KULÖR __________ENLIGT TORVERK STANDARD

INÅTGÅENDE MED SLÄPLIST.
(UTÅTGÅENDE MED SLÄPLIST.)
(UTÅTGÅENDE MED ANSLAGSTÄTNING MOT TRÖSKEL.)

FÖNSTER TYP D4-12 MED FÖNSTERRAM AV ALUMINIUMPROFILER MED BRUTNA KÖLDBRYGGOR PLACERADE PÅ STANDARD BRÖSTHÖJD (750mm för 1200mm höga fönster / 1450mm för 500mm höga fönster).

INVÄNDIG LÅSNING MED UTANPÅLIGGANDE SPANJOLETTER FÖRBEREDDA FÖR LÅSNING MED HÄNGLÅS
(LÅSNING MED INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT HANDTAG MED INBYGGDA SPANJOLETTER FÖRBERETT FÖR LÅSNING MED CYLINDER OCH NYCKEL)

AUTOMATISKA UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR UPPSTÄLLNING OCH LÅSNING AV PORT I ÖPPET LÄGE.

PORTEN UTFÖRES MED INFÄLLD GÅNGDÖRR FÖRSEDD MED MODULLÅS FÖRBERETT FÖR LÅSCYLINDER.

PORTEN (enbart 2- 3- eller 4-delad) FÖRSES MED ÖVERMONTERAD (SIDOMONTERAD/E) MOTOR(ER), STYRSKÅP MED INTEGRERAD TRYCKKNAPPSATS, INBYGGDA KLÄMSKYDD, FOTOCELL, BELASTNINGSVAKT, AUTOMATISK STÄNGNING OCH IMPULSSTYRNING. STYRSKÅP FÖRBERETT FÖR EVENTUELLA FRAMTIDA UPPGRADERINGAR. PORTEN FÖRSES MED FINGER- OCH KLÄMSKYDD MELLAN SEKTIONER SAMT MELLAN PORT OCH VÄGG.

KLASSIFICERINGAR ENLIGT EN13241-1, INTYGAT MED FÖRSÄKRAN OCH CE-MÄRKNING

VINDLASTKLASS: KLASS 5
LUFTTÄTHETSKLASS: KLASS 5, 1,5 m3/h och m2 (heltäckt port 4x4 m)
VATTENTÄTHETSKLASS: KLASS 3 (heltäckt port 4x4 m)
U-VÄRDE: 1,0 W/W/m2C (heltäckt 4x4 m)
UTHÅLLIGHETSPROVAD FÖR: min 2.600.000 öppningar