sweeng
R-DOOR PX Original - Rambyggd slagport & slagdörr
Slagporten fungerar i princip som en stor dörr och har i alla tider använts till olika portlösningar.
Som regel lämpar sig slagporten bäst för mindre och medelstora öppningar avsedda för person- och/eller fordonstrafik. Den rambyggda slagporten kan med fördel väljas där en kraftig och oöm port eftersträvas. Inom handel och industri används slagporten vid till exempel varuintag, garage, verkstäder, lagerbyggnader med mera.

  front

CE-märkning

CE

R-Door PX / PDX är CE-märkt, både manuell och eldriven port, mot byggproduktdirektivet enligt gällande
standard EN13241-1. Eldrivna portar CE-märks också mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Grundtyper

TORVERK tillverkar den rambyggda slagporten i två utföranden: slagport RPX och slagdörr RPDX (där X står för antal sektioner).

De viktigaste skillnaderna är att slagporten RPX har kraftigare karmgångjärn och används vid högre och tyngre portar, samt att den levereras överlappsmonterad medan slagdörren RPDX levereras muröppningsmonterad inklusive karm.


Storlekar

TORVERK måttillverkar samtliga portar efter portöppningen. Erfarenheten säger dock att vissa storlekar används mer frekvent än andra. Dessa storlekar redovisas i tabellen nedan.

Slagporten tillverkas i normalutförande med maxbredd = 3000. Maxhöjd för R-Door PX är 6m och maxhöjd för R-Door PDX är 3m. Större storlekar tillverkas efter önskemål.

I de flesta fall är det enkelt att välja rätt porttyp beroende på bredd och höjd, men om du är osäker, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.


Sektionsindelning och rörelsemönster

slag_rorelse

Konstruktion

Portbladet tillverkas som en 40 eller 60 mm tjock mineralullisolerad ramkonstruktion.
Ramverket svetsas och tillsammans med beklädnadsplåten som punktsvetsas bildas i princip en "lådbalk" med mycket goda egenskaper i fråga om påkörningsmotstånd och slitstyrka.


Dimensionering

R-DOOR FX är som standard dimensionerad för 0,7 kPa.
Eftersom R-Door har en ramkonstruktion är det dock relativt enkelt att dimensionera portbladet för högre tryck.
blad

Korrosionsskydd

Beklädnadsplåten består av en 0,9 mm varmförzinkad och profilerad stålplåt med ett tvåskikts rostskydd.
Invändigt behandlas spröjs och ramverk med Tectyl eller likvärdigt.
R-Door går även som tillval att få med varmförzinkat ramverk.


Beklädnad & kulörer

Som standard levereras R-Door grundmålad då den bör lackeras på montageplats. Lackering ingår normalt inte i Torverk´s åtaganden.
Som tillägg kan vi dock lackera porten i valfri kulör på fabrik.


Tätningar

Alla R-DOORs tätningar är specialdesignade för sitt ändamål och utformade för att ge maximal tätning. Tätningslisterna tillverkas i EPDM-gummi av högsta kvalitet och tål att åldras. Eftersom R-DOOR dessutom stänger exakt och tätar effektivt ger detta ett T-värde som överskrider de högsta föreskrivna europakraven med tre gångers marginal. R-DOOR är tät även i orkan!


Lås & Beslag

Beslagen är en viktig detalj för portens funktion, hanterbarhet och livslängd. TORVERKs portar är därför utrustade med kraftiga och egentillverkade beslag av högsta kvalitet.

I karmgångjärnen tas krafterna upp av en härdad och slipad stålkula och ett sfäriskt radialkullager vilket ger en mycket lättmanövrerad port.

Manuella portar levereras med hänglåsbar spanjolett. För särskilda krav kan portarna förses med cylinderlåsning. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan som tillval förses med spanjolett och cylinderlåsning.

beslag


Fönster

Med fönster i porten ökar ljusinsläppet och uppsikten över till exempel mötande trafik förbättras. Men fönstret används även för att designa porten och anpassa den till byggnaden i övrigt.

TORVERKs rambyggda portar kan erhållas med nästan helt valfria fönsterutformningar.

Som standard används D4-12 20 mm isolerglas. Fönstren fästes med en aluminiumlist som är försedd med dräneringshål och tätas till portbladet med fogmassa. Glasningen utförs valfritt av oss eller den lokala glasmästaren och kan ske med flera olika typer av glas och isolerglas.


Gångdörr

Att öppna hela porten för personpassage är både opraktiskt och olämpligt ur drifts- och energisynpunkt. Gångdörr i port är då ett bättre och billigare alternativ. Vid hårt trafikerade portar kan det dock vara fördelaktigt att placera gångdörren vid sidan av porten.


Motordrift & Automatik


I standardutförande tillverkas slagporten/dörren endast i manuellt utförande.

Slagporten går dock att få eldriven. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan förses med spanjolett, karmkontakter och cylinderlåsning mm.

Den eldrivna porten är utrustad med TORVERKs motorspel typ TM som vid praktiskt bruk har visat sig vara extremt slitstarkt och erfordra minimal service.
Vi vågar påstå att vi har den mest beprövade, robusta och högkvalitativa automatiken på marknaden.

Slagporten kan förses med alla typer av förekommande automatiksystem. I grundutförandet ingår alltid ett automatikskåp (automatisk stängning som standard), motor och klämskydd i portens framkant. Automatikskåpet är utfört i "rostfri" slaghållfast plast och förberett för alla tänkbara tilläggsfunktioner varför det är både billigt och enkelt att komplettera automatiken i efterhand.

Vår automatik är givetvis testad och godkänd enligt alla gällande normer.

Torverks automatik är testad för hållbarhet (enligt alla gällande normer) för 2,6 miljoner öppningscykler.

styrskåp  lampa   motor   lampa


Tillägg & Alternativ

Utöver ovanstående finns ytterligare alternativ och tillägg, till exempel port- och låsindikering, elslutsbleck, extra påkörningsskydd, ventilationsgaller, telferurtag, fönstergaller, karmkompleteringar med mera.

Kontakta oss om du har speciella behov och önskemål!

0560-689800
kundtjanst@torverk.se

Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar i här angivet produktutförande utan föregående anmälan. Utförande gäller utgivningsdagen.