sweeng
R-DOOR SX - Rambyggd skjutport

TORVERK har lång erfarenhet och ett gediget kunnande när det gäller skjutportar. Den överhängda skjutporten är en porttyp som framför allt lämpar sig för lagerlokaler, hangarer och liknande, där stora och breda portöppningar krävs. I mindre storlekar används den även då små och snabba portar önskas. R-DOOR SX är en robust och välbeprövad port som tål tuffa tag.

front

CE-märkning

CE

R-Door SX är CE-märkt, både manuell och eldriven port, mot byggproduktdirektivet enligt gällande
standard EN13241-1. Eldrivna portar CE-märks också mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Grundtyper

Portarna tillverkas av en eller flera sektioner som hängs upptill i en bärskena och styrs nedtill med styrskor eller heldragen tröskel.

skenasko


Storlekar

Max höjd för R-Door SX är 6m.
Genom att bygga portar i flera sektioner blir bredden i princip obegränsad.
Inga standardmått krävs, vi måttanpassar varje port vid tillverkning.


Sektionsindelning och rörelsemönster

Portarna tillverkas av en eller flera sektioner som hängs upptill i en bärskena och styrs nedtill med styrskor eller heldragen tröskel.

Den enkelflygliga porten kan fås med öppning åt höger eller vänster. Den dubbelflygliga skjutporten öppnas normalt åt två håll.

I speciella fall kan porten förses med dubbel bärskena för öppning av båda sektionerna åt ett håll. Samtliga varianter kan på in- eller utsidan av väggen och förses med eldrift och valfri typ av automatik.
skjut_rorelse

Konstruktion

Portbladet tillverkas som en 40 eller 60 mm tjock mineralullisolerad ramkonstruktion.
Ramverket svetsas och tillsammans med beklädnadsplåten som punktsvetsas bildas i princip en "lådbalk" med mycket goda egenskaper i fråga om påkörningsmotstånd och slitstyrka.


Dimensionering

R-DOOR FX är som standard dimensionerad för 0,7 kPa.
Eftersom R-Door har en ramkonstruktion är det dock relativt enkelt att dimensionera portbladet för högre tryck.
blad

Korrosionsskydd

Beklädnadsplåten består av en 0,9 mm varmförzinkad och profilerad stålplåt med ett tvåskikts rostskydd.
Invändigt behandlas spröjs och ramverk med Tectyl eller likvärdigt.
R-Door går även som tillval att få med varmförzinkat ramverk.


Tätningar

Samtliga tätningar är specialtillverkade och utformade för att ge fullgod tätning. I överkant och mot golv/tröskel tätas porten med borsttätningar.
Mot karmen utmed sidorna och mellan sektionerna (vid dubbelflygliga skjutportar) används gummitätningar av slit- och väderbeständigt EPDM-gummi.


Lås & Beslag

Beslagen är en viktig detalj för portens hanterlighet och livslängd. R-DOOR SX är därför utrustad med kraftiga, egentillverkade beslag av högsta kvalite, för lägsta friktion och enkel hantering.

Den överhängda skjutporten hängs i bärvagnar som löper i valsade skenor och styrs nedtill av styrskor eller, för bredare portar, av en styrskena ingjuten i golvet. Portbladen är försedda med förstärkningar i fästpunkterna.

Manuella portar levereras med hänglåsbar spanjolett. För särskilda krav kan portarna föreses med cylinderlåsning. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan som tillval förses med spanjolett och cylinderlåsning.Fönster

Med fönster i porten ökar ljusinsläppet och uppsikten över till exempel mötande trafik förbättras. Men fönstret används även för att designa porten och anpassa den till byggnaden i övrigt.

TORVERKs rambyggda portar kan erhållas med nästan helt valfria fönsterutformningar.

Som standard används D4-12 20 mm isolerglas. Fönstren fästes med en aluminiumlist som är försedd med dräneringshål och tätas till portbladet med fogmassa. Glasningen utförs valfritt av oss eller den lokala glasmästaren och kan ske med flera olika typer av glas och isolerglas.


Gångdörr

Att öppna hela porten för personpassage är både opraktiskt och olämpligt ur drifts- och energisynpunkt.Gångdörr i port är då ett bättre och billigare alternativ. Vid hårt trafikerade portar kan det dock vara fördelaktigt att placera gångdörren vid sidan av porten.Motordrift & Automatik


Den eldrivna skjutporten har en öppningshastighet om ca 0,2 m/s (0,4 m/s för dubbelflygliga portar). Portbladet kopplas till en löpvagn som via en kedja drivs av motorn. Alltsammans är inbyggt i en skena av aluminium som monteras ovanför porten. Löpvagnen löper på rullar av plast och kedjan vilar på linjaler av lågfriktionsplast. Maskineriet blir härigenom mycket tystgående och ger en jämn och i det närmaste en friktionsfri gång.

Portbladet kan med ett enkelt handgrepp frikopplas med en dragstång (frikoppling sker normalt från insidan).

De eldrivna portarna kan även förses med valfritt automatiksystem för öppning och stängning. TORVERKs portstyrning är modulbyggt och kan enkelt kompletteras och byggas ut efter hand som behoven ändras.

styrskåp  lampa   motor   lampa


Tillägg & Alternativ

Utöver ovanstående finns ytterligare alternativ och tillägg, till exempel port- och låsindikering, elslutsbleck, extra påkörningsskydd, ventilationsgaller, telferurtag, fönstergaller, karmkompleteringar med mera.

Kontakta oss om du har speciella behov och önskemål!

0560-689800
kundtjanst@torverk.se

Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar i här angivet produktutförande utan föregående anmälan. Utförande gäller utgivningsdagen.