R-DOOR FX - Rambyggd vikport

TORVERKs rambyggda vikport är en av marknadens mest beprövade port. Det rambyggda portbladet ger en robust och tålig konstruktion. R-DOOR FX är i alla delar dimentionerad för att klara tuffa tag, vilket leder till en i princip servicefri port. Porten kan tillverkas i mycket varierande storlekar med millimeteranpassning. R-DOOR FX lämpar sig bra vid stora specialstorlekar och då stor glasyta krävs.

front

CE-märkning

CE

R-Door FX är CE-märkt, både manuell och eldriven port, mot byggproduktdirektivet enligt gällande
standard EN13241-1. Eldrivna portar CE-märks också mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.


Storlekar

R-Door FX kan ha en bredd från ca 1,3m - ca 10m beroende på hur många sektioner som tillämpas (för bredare öppningar, kontakta oss). Enklast är att anpassa antal sektioner efter öppningens bredd.
Max höjd för R-Door FX är 6m.

I de flesta fall är det enkelt att välja rätt porttyp beroende på bredd, men om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig.


Sektionsindelning och rörelsemönster

Den rambyggda vikporten byggs upp av det antal sektioner som erfordras beroende på portöppningens bredd. F i R-DOOR FX står för "Folding Door" (vikport). X för antal sektioner i porten. R-DOOR F4 har således 4 sektioner som viks två åt var sitt håll som standard.

Normalt viks lika många sektioner åt respektive håll, men port kan även utföras så att vikning/öppning sker asymmetrisk eller åt ett håll. Som standard finns F2 till F16.

Exempel på sektionsindelningar:

vik_rorelse
           Bild 1: Standard 4-delad vikpor


Bild 2: Exempel på olika sektionsindelning för vikport


Konstruktion

Portbladet tillverkas som en 40 eller 60 mm tjock mineralullisolerad ramkonstruktion.
Ramverket svetsas och tillsammans med beklädnadsplåten som punktsvetsas bildas i princip en "lådbalk" med mycket goda egenskaper i fråga om påkörningsmotstånd och slitstyrka.


Dimensionering

R-DOOR FX är som standard dimensionerad för 0,7 kPa.
Eftersom R-Door har en ramkonstruktion är det dock relativt enkelt att dimensionera portbladet för högre tryck.
blad

Korrosionsskydd

Beklädnadsplåten består av en 0,9 mm varmförzinkad och profilerad stålplåt med ett tvåskikts rostskydd.
Invändigt behandlas spröjs och ramverk med Tectyl eller likvärdigt.
R-Door går även som tillval att få med varmförzinkat ramverk.


Beklädnad & kulörer

Som standard levereras R-Door grundmålad då den bör lackeras på montageplats. Lackering ingår normalt inte i Torverk´s åtaganden.
Som tillägg kan vi dock lackera porten i valfri kulör på fabrik.


Tätningar

Alla R-DOORs tätningar är specialdesignade för sitt ändamål och utformade för att ge maximal tätning. Tätningslisterna tillverkas i EPDM-gummi av högsta kvalitet och tål att åldras. Eftersom R-DOOR dessutom stänger exakt och tätar effektivt ger detta ett T-värde som överskrider de högsta föreskrivna europakraven med tre gångers marginal. R-DOOR är tät även i orkan!


Lås & Beslag

Beslagen är en viktig detalj för portens funktion, hanterbarhet och livslängd. TORVERKs portar är därför utrustade med kraftiga och egentillverkade beslag av högsta kvalitet.

I karmgångjärnen tas krafterna upp av en härdad och slipad stålkula och ett sfäriskt radialkullager vilket ger en mycket lättmanövrerad port.

Manuella portar levereras med hänglåsbar spanjolett. För särskilda krav kan portarna förses med cylinderlåsning. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan som tillval förses med spanjolett och cylinderlåsning.

beslag


Fönster

Med fönster i porten ökar ljusinsläppet och uppsikten över till exempel mötande trafik förbättras. Men fönstret används även för att designa porten och anpassa den till byggnaden i övrigt.

TORVERKs rambyggda portar kan erhållas med nästan helt valfria fönsterutformningar.

Som standard används D4-12 20 mm isolerglas. Fönstren fästes med en aluminiumlist som är försedd med dräneringshål och tätas till portbladet med fogmassa. Glasningen utförs valfritt av oss eller den lokala glasmästaren och kan ske med flera olika typer av glas och isolerglas.


Gångdörr

Att öppna hela porten för personpassage är både opraktiskt och olämpligt ur drifts- och energisynpunkt. Gångdörr i port är då ett bättre och billigare alternativ. Vid hårt trafikerade portar kan det dock vara fördelaktigt att placera gångdörren vid sidan av porten.


Motordrift & Automatik

Eldriven port tillverkas med 2, 3 eller 4 sektioner. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan förses med spanjolett, karmkontakter och cylinderlåsning mm.

Den eldrivna porten är utrustad med TORVERKs motorspel typ TM som vid praktiskt bruk har visat sig vara extremt slitstarkt och erfordra minimal service.
Vi vågar påstå att vi har den mest beprövade, robusta och högkvalitativa automatiken på marknaden.

Vikporten kan förses med alla typer av förekommande automatiksystem. I grundutförandet ingår alltid ett automatikskåp (automatisk stängning som standard), motor och klämskydd i portens framkant. Automatikskåpet är utfört i "rostfri" slaghållfast plast och förberett för alla tänkbara tilläggsfunktioner varför det är både billigt och enkelt att komplettera automatiken i efterhand.

Vår automatik är givetvis testad och godkänd enligt alla gällande normer.
Torverks automatik är också testad för hållbarhet (enligt alla gällande normer) för 2,6 miljoner öppningscykler.

OBS! Om manuell port önskas men med möjlighet att installera automatik senare bör detta anges vid beställning, ange "Elförberedd port". Om man beställer en "elförberedd port" så blir allt mycket enklare vid eventuell uppgradering.

styrskåp  lampa   motor   lampa


Tillägg & Alternativ

Utöver ovanstående finns ytterligare alternativ och tillägg, till exempel port- och låsindikering, elslutsbleck, extra påkörningsskydd, ventilationsgaller, telferurtag, fönstergaller, karmkompleteringar med mera.

Kontakta oss om du har speciella behov och önskemål!

0560-689800
kundtjanst@torverk.se

Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar i här angivet produktutförande utan föregående anmälan. Utförande gäller utgivningsdagen.