sweeng
Q-DOOR SX - Sandwichbyggd skjutport
TORVERK har lång erfarenhet och ett gediget kunnande när det gäller skjutportar. Den överhängda skjutporten är en porttyp som framför allt lämpar sig för lagerlokaler, hangarer och liknande, där stora och breda portöppningar krävs. I mindre storlekar används den även då små och snabba portar önskas. Q-DOOR SX har ett mycket välisolerat portblad vilket ger en energisnål och ekonomisk port med ett modernt utseende.

front

CE-märkning

CE

Q-Door SX är CE-märkt, både manuell och eldriven port, mot byggproduktdirektivet enligt gällande
standard EN13241-1. Eldrivna portar CE-märks också mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Grundtyper

Portarna tillverkas av en eller flera sektioner som hängs upptill i en bärskena och styrs nedtill med styrskor eller heldragen tröskel.

skenasko


Storlekar

Max höjd för Q-Door SX är 6m.
Genom att bygga portar i flera sektioner blir bredden i princip obegränsad. Inga standardmått krävs, vi måttanpassar varje port vid tillverkning.


Sektionsindelning och rörelsemönster

Portarna tillverkas av en eller flera sektioner som hängs upptill i en bärskena och styrs nedtill med styrskor eller heldragen tröskel.

Den enkelflygliga porten kan fås med öppning åt höger eller vänster. Den dubbelflygliga skjutporten öppnas normalt åt två håll.

I speciella fall kan porten förses med dubbel bärskena för öppning av båda sektionerna åt ett håll. Samtliga varianter kan på in- eller utsidan av väggen och förses med eldrift och valfri typ av automatik.skjut_rorelse

Kulörer

Q-DOOR SX Originals standardbekädnad- och kulörer är satta efter krav som förutom till pris, också tar hänsyn till hela portens livslängd, långsiktiga miljöegenskaper och brukarens underhållsekonomi.

Q-DOORs standardbeklädnad och ytbeläggning är vald för 30-40 års produktlivslängd eller mer, och för att klara den tiden utan dyra underhållsbehandlingar.

Standardkulörer


022
Gråvit 022
NCS S2005-G60Y
RAL 7044
036
Blyertsgrå 036
NCS S7502-B
RAL 7024
045
Silver 045
RAL 9006
410
Klarröd 410
NCS S2570-Y90R
RAL 3013
384
Mörkbrun 384
NCS S8005-Y80R
RAL 8017
418
Vinröd 418
NCS S5040-Y90R
RAL 3009
561
Klarblå 561
NCS S4050-R90B
RAL 5019
524
Mörkblå 524
NCS S6020-B10G
RAL 5001
015
Svart 015
NCS S9000-N
RAL 9005


Klicka här för att ladda ned / visa kulörkarta

Specialkulörer

Det du behöver kan vi ordna! Önskad specialkulör anges med NCS eller RAL-nummer.


Konstruktion

Q-DOOR's portpanel Q-Panel är förmodligen marknadens absolut bästa sandwichpanel för portar. Oavsett om man jämför dimensionering, isolering, täthet eller långsiktig hållbarhet och miljöaspekter, kommer man på alla tekniska punkter fram till att Q-Panel i samtliga avseenden överträffar jämförbara portpaneler.

Inbyggda stålförstärkningar och 52 kg/m3 volymvikt fyllnadsskum gör portbladet till det mest stryktåliga i sin klass. Tack vare fyllnadsskummets goda energiegenskaper erhålls en välisolerad och energisnål konstruktion.


Dimensionering

Q-DOOR SX Originals dimensionering är främst utförd med tanke på slitstyrka och minimalt servicebehov. Som en konsekvens av detta klarar porten osedvanligt höga tryck och vindlaster i standardutförande.
Anledningen, till Q-DOOR SX Originals kraftiga normaldimensionering är i första hand inte kraven på grund av dimensionerande vindlast utan att bra dimensionering är ett villkor för att uppnå låg servicenivå, optimal hållbarhet och lång livslängd. Långsiktigt är, natutligtvis, rätt dimensionering också en miljöfråga.

0,6 mm plastbelagd, varmförzinkad plåt i profilerat utförande
Topprofil
Ankarprofil, hörnförstärkningar och förstärkningar för lås och beslag
Tryckgjuten polyuretankärna (ej limmad)
Gjuttryck 50 kPa
Densitet 53 kg/m3

Plåtbeklädnad enligt ovan
I tillägg till polyuretanskummets vidhäftning mot ytskikten, erhålls en sträckarm runt den inspända skumkärnan.


Korrosionsskydd

Portbladskonstruktion och beklädnadsmaterial gör Q-DOOR SX Original i det närmaste rostfri. Beklädnad är som standard 0,6 mm stålplåt som varmförzinkats, passiviserats, grundmålats och sedan målningsbehandlas till "nästan rostfri nivå". Det finns också tillval som ger porten annu mer skydd, tex. rosfri plåtbeklädnad, lackerade beslag, varmförzinkade beslag etc.

Beklädnadsplåt

Q-Door har en beprövad och högkvalitativ beklädnadsplåt med en tjocklek på 0,6mm (typ SSAB Prelaq Nova, SUB 320).

skikt
1. Tunnplåt


2. Metallbeläggning


3. Passiveringsskikt


4. Grundfärg (primer)


5. Toppskikt


6. Avdragbar skyddsfilm (eventuellt)

7. Baksidesfärg
Källa: SSAB, http://www.ssab.com


Tätningar

Samtliga tätningar är specialtillverkade och utformade för att ge fullgod tätning. I överkant och mot golv/tröskel tätas porten med borsttätningar.

Mot karmen utmed sidorna och mellan sektionerna (vid dubbelflygliga skjutportar) används gummitätningar av slit- och väderbeständigt EPDM-gummi.


Lås & Beslag

Beslagen är en viktig detalj för portens hanterlighet och livslängd. Q-DOOR SX är därför utrustad med kraftiga, egentillverkade beslag av högsta kvalite, för lägsta friktion och enkel hantering.

Den överhängda skjutporten hängs i bärvagnar som löper i valsade skenor och styrs nedtill av styrskor eller, för bredare portar, av en styrskena ingjuten i golvet. Portbladen är försedda med förstärkningar i fästpunkterna.

Manuella portar levereras med hänglåsbar spanjolett. För särskilda krav kan portarna föreses med cylinderlåsning. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan som tillval förses med spanjolett och cylinderlåsning.Fönster

Fönster i porten används till att designa porten och ge ljusinsläpp. Fönstren håller samma höga kvalitet som övriga detaljer och är utformade så att de stabiliserar upp portbladet. Snäppkarm av aluminium med bruten köldbrygga och dubbelt isolerglas säkerställer att portens fönster är lika fina efter många års användning.
Våra standardfönster består av isolerglas typ D4-12 med luftspalt och en karm av aluminium.
Givetvis går det att få andra typer av fönster, tex. energiglas, glas med solfilm, gasfyllda etc.

Standardfönster


Sex standardfönster ger ett stort antal alternativa kombinationer. Observera dock att i standardutförande bör en portsektion utförd i sandwich inte förses med större glasyta än ca 30%.

Mått för standardfönster i mm:
standardfönster

Specialfönster


Specialfönster utföres på begäran.


Gångdörr

Om porten inte bara ska trafikeras med fordon utan även användas för personpassage, är det lämpligt att förse en portsektion med gångdörr.
Att öppna hela porten för personpassage är både opraktiskt och olämpligt ur drifts- och energisynpunkt.

Q-DOOR SX Originals konstruktion är väl lämpad för inmontering av en långsiktigt hållbar gångdörr. Vid hårt trafikerade portar kan det vara fördelaktigt att placera gångdörren vid sidan av porten.


Motordrift & Automatik


Den eldrivna skjutporten har en öppningshastighet om ca 0,2 m/s (0,4 m/s för dubbelflygliga portar). Portbladet kopplas till en löpvagn som via en kedja drivs av motorn. Alltsammans är inbyggt i en skena av aluminium som monteras ovanför porten. Löpvagnen löper på rullar av plast och kedjan vilar på linjaler av lågfriktionsplast. Maskineriet blir härigenom mycket tystgående och ger en jämn och i det närmaste en friktionsfri gång.

Portbladet kan med ett enkelt handgrepp frikopplas med en dragstång (frikoppling sker normalt från insidan).

De eldrivna portarna kan även förses med valfritt automatiksystem för öppning och stängning. TORVERKs portstyrning är modulbyggt och kan enkelt kompletteras och byggas ut efter hand som behoven ändras.

styrskåp  lampa   motor   lampa


Tillägg & Alternativ

Utöver ovanstående finns ytterligare alternativ och tillägg, till exempel port- och låsindikering, elslutsbleck, extra påkörningsskydd, ventilationsgaller, telferurtag, fönstergaller, karmkompleteringar med mera.

Kontakta oss om du har speciella behov och önskemål!

0560-689800
kundtjanst@torverk.se

Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar i här angivet produktutförande utan föregående anmälan. Utförande gäller utgivningsdagen.