sweeng
Q-DOOR FX Original - Sandwichbyggd vikport

Q-DOOR FX är en av Europas energisnålaste standardport. Den har få rörliga komponenter och är kraftfullt dimensionerad. Förutom att den är snygg och elegant är den också anpassningsbar och har mycket goda brukskostnadsegenskaper. Jämfört med nästan varje annan porttyp är den billigare att äga och drar mindre energi. Den har också lägre service- och reservdelskosntader och drabbas mindre av påkörningsskador på grund av sitt rörelsemönster.

front

Testvärden & CE-märkning

CE

Q-Door FX är CE-märkt, både manuell och eldriven port, mot byggproduktdirektivet enligt gällande
standard EN13241-1. Eldrivna portar CE-märks också mot maskindirektivet, lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet.

Testvärden för Q-Door FXVindklass (0-5):
 5 (oavsett övrig specifikation)
Täthet mot vatten (0-3):  3 (heltäckt port)
Täthet mot luft (0-6):  5
(heltäckt port)
U-värde:  1,0 (heltäckt port vid mått 4000x4000)
Mekanisk hållbarhet:
 2,6 miljoner cykler
(minst) *

* Q-Door FX är testad för mekanisk hållbarhet. Vi har idag en test (godkänd enligt alla gällande normer) för 2,6 miljoner öppningscykler. Detta både för port och automatik. Denna test är en lång process, och faktum är att vår testport fortfarande går och går och går. Den närmar sig idag 3 miljoner öppningscykler.


Storlekar

Q-Door FX kan ha en bredd från ca 1,3m - ca 20m beroende på hur många sektioner som tillämpas (för bredare öppningar, kontakta oss). Enklast är att anpassa antal sektioner efter öppningens bredd.

Max höjd för Q-Door FX är 6m.

I detta dokument (klicka här) finns allting specificerat. Notera att även slagportar/dörrar är specificerade.
Notera också att vissa kulörer går att få med en större portbredd.

I de flesta fall är det enkelt att välja rätt porttyp beroende på bredd, men om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig.

Sektionsindelning och rörelsemönster

Den sandwichbyggda vikporten byggs upp av det antal sektioner som erfordras beroende på portöppningens bredd.
F i Q-DOOR FX står för "Folding Door" (vikport).
X för antal sektioner i porten.
Q-DOOR F4 har således 4 sektioner som viks två åt var sitt håll som standard.

Normalt viks lika många sektioner åt respektive håll, men port kan även utföras så att vikning/öppning sker asymmetrisk eller åt ett håll. Som standard finns F2 till F16.Bild 1: Exempel på olika sektionsindelning för vikport

vik_rorelse
              Bild 2: Standard 4-delad vikport


Kulörer

Q-DOOR FX Originals standardbekädnad- och kulörer är satta efter krav som förutom till pris, också tar hänsyn till hela portens livslängd, långsiktiga miljöegenskaper och brukarens underhållsekonomi.

Q-DOORs standardbeklädnad och ytbeläggning är vald för 30-40 års produktlivslängd eller mer, och för att klara den tiden utan dyra underhållsbehandlingar.

Standardkulörer


022
Gråvit 022
NCS S2005-G60Y
RAL 7044
036
Blyertsgrå 036
NCS S7502-B
RAL 7024
045
Silver 045
RAL 9006
410
Klarröd 410
NCS S2570-Y90R
RAL 3013
384
Mörkbrun 384
NCS S8005-Y80R
RAL 8017
418
Vinröd 418
NCS S5040-Y90R
RAL 3009
561
Klarblå 561
NCS S4050-R90B
RAL 5019
524
Mörkblå 524
NCS S6020-B10G
RAL 5001
015
Svart 015
NCS S9000-N
RAL 9005


Klicka här för att ladda ned / visa kulörkarta

Specialkulörer

Det du behöver kan vi ordna! Önskad specialkulör anges med NCS eller RAL-nummer.


Konstruktion

Q-DOOR's portpanel Q-Panel är förmodligen marknadens absolut bästa sandwichpanel för portar. Oavsett om man jämför dimensionering, isolering, täthet eller långsiktig hållbarhet och miljöaspekter, kommer man på alla tekniska punkter fram till att Q-Panel i samtliga avseenden överträffar jämförbara portpaneler.

Inbyggda stålförstärkningar och 52 kg/m3 volymvikt fyllnadsskum gör portbladet till det mest stryktåliga i sin klass. Tack vare fyllnadsskummets goda energiegenskaper erhålls en välisolerad och energisnål konstruktion.


Dimensionering

Q-DOOR FX Originals dimensionering är främst utförd med tanke på slitstyrka och minimalt servicebehov. Som en konsekvens av detta klarar porten osedvanligt höga tryck och vindlaster i standardutförande.
Vindlastdimensionering för klass 5.
Anledningen, till Q-DOOR FX Originals kraftiga normaldimensionering är i första hand inte kraven på grund av dimensionerande vindlast utan att bra dimensionering är ett villkor för att uppnå låg servicenivå, optimal hållbarhet och lång livslängd. Långsiktigt är, natutligtvis, rätt dimensionering också en miljöfråga.

0,6 mm plastbelagd, varmförzinkad plåt i profilerat utförande
Topprofil
Ankarprofil, hörnförstärkningar och förstärkningar för lås och beslag
Tryckgjuten polyuretankärna (ej limmad)
Gjuttryck 50 kPa
Densitet 53 kg/m3

Plåtbeklädnad enligt ovan
I tillägg till polyuretanskummets vidhäftning mot ytskikten, erhålls en sträckarm runt den inspända skumkärnan.


Korrosionsskydd

Portbladskonstruktion och beklädnadsmaterial gör Q-DOOR FX Original i det närmaste rostfri. Beklädnad är som standard 0,6 mm stålplåt som varmförzinkats, passiviserats, grundmålats och sedan målningsbehandlas till "nästan rostfri nivå". Det finns också tillval som ger porten annu mer skydd, tex. rosfri plåtbeklädnad, lackerade beslag, varmförzinkade beslag etc.

Beklädnadsplåt

Q-Door har en beprövad och högkvalitativ beklädnadsplåt med en tjocklek på 0,6mm (typ SSAB Prelaq Nova, SUB 320).

skikt
1.Tunnplåt

2. Metallbeläggning

3. Passiveringsskikt

4. Grundfärg (primer)

5. Toppskikt

6. Avdragbar skyddsfilm (eventuellt)

7. Baksidesfärg
Källa: SSAB, http://www.ssab.com


Tätningar

Alla Q-DOORs tätningar är specialdesignade för sitt ändamål och utformade för att ge maximal tätning. Tätningslisterna tillverkas i EPDM-gummi av högsta kvalitet och tål att åldras. Eftersom Q-DOOR dessutom stänger exakt och tätar effektivt ger detta ett T-värde som överskrider de högsta föreskrivna europakraven med tre gångers marginal. Q-DOOR är tät även i orkan!Lås & Beslag

Beslagen är en viktig detalj för portens hanterlighet och livslängd. Q-DOOR FX är därför utrustad med kraftiga, egentillverkade beslag av högsta kvalite, för lägsta friktion och enkel hantering.

Stor påkänning sker i portens karmgångjärn. Det är därför extra viktigt att förse portarna med gångjärn som är både starka och lättmanövrerade. Två typer finns; standardgångjärnet, där portbladet bärs upp av en stålkula som vilar på en mässingtapp, samt 3D-gångjärnet som lyfter porten vid öppning.


Manuella portar levereras med hänglåsbar spanjolett. För särskilda krav kan portarna föreses med cylinderlåsning. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan som tillval förses med spanjolett och cylinderlåsning.Fönster

Fönster i porten används till att designa porten och ge ljusinsläpp. Fönstren håller samma höga kvalitet som övriga detaljer och är utformade så att de stabiliserar upp portbladet. Snäppkarm av aluminium med bruten köldbrygga och dubbelt isolerglas säkerställer att portens fönster är lika fina efter många års användning.
Våra standardfönster består av isolerglas typ D4-12 med luftspalt och en karm av aluminium.
Givetvis går det att få andra typer av fönster, tex. energiglas, glas med solfilm, gasfyllda etc.

Standardfönster


Sex standardfönster ger ett stort antal alternativa kombinationer. Observera dock att i standardutförande bör en portsektion utförd i sandwich inte förses med större glasyta än ca 30%.

Mått för standardfönster i mm:

standardfönster

Specialfönster


Specialfönster utföres på begäran.


Gångdörr

Om porten inte bara ska trafikeras med fordon utan även användas för personpassage, är det lämpligt att förse en portsektion med gångdörr. Att öppna hela porten för personpassage är både opraktiskt och olämpligt ur drifts- och energisynpunkt.
Q-DOOR FX Originals konstruktion är väl lämpad för inmontering av en långsiktigt hållbar gångdörr.
Vid hårt trafikerade portar kan det vara fördelaktigt att placera gångdörren vid sidan av porten.

GDR GDR2


Motordrift & Automatik

Eldriven port tillverkas med 2, 3 eller 4 sektioner. Eldrivna portar låses med motorfriktionsspärr och kan förses med spanjolett, karmkontakter och cylinderlåsning mm.

Den eldrivna porten är utrustad med TORVERKs motorspel typ TM som vid praktiskt bruk har visat sig vara extremt slitstarkt och erfordra minimal service.
Vi vågar påstå att vi har den mest beprövade, robusta och högkvalitativa automatiken på marknaden.

Vikporten kan förses med alla typer av förekommande automatiksystem. I grundutförandet ingår alltid ett automatikskåp (automatisk stängning som standard), motor och klämskydd i portens framkant. Automatikskåpet är utfört i slaghållfast plast och förberett för alla tänkbara tilläggsfunktioner varför det är både billigt och enkelt att komplettera automatiken i efterhand.

Exempel på port med automatik, se ritning QF4E-MW.

Vår automatik är givetvis testad och godkänd enligt alla gällande normer.

Precis som själva porten är även Torverks automatik testad mot säkerhet och för hållbarhet (enligt alla gällande normer) för 2,6 miljoner öppningscykler (se Testvärden & CE-märkning överst på denna sida).

OBS! Om manuell port önskas men med möjlighet att installera automatik senare bör detta anges vid beställning, ange "Elförberedd port". Om man beställer en "elförberedd port" så blir allt mycket enklare vid eventuell uppgradering.

styrskåp  lampa   motor   lampa


Tillägg & Alternativ

Utöver ovanstående finns ytterligare alternativ och tillägg, till exempel port- och låsindikering, elslutsbleck, extra påkörningsskydd, ventilationsgaller, telferurtag, fönstergaller, karmkompleteringar med mera.

Kontakta oss om du har speciella behov och önskemål!

0560-689800
kundtjanst@torverk.se

Övrigt

Vi reserverar oss för ändringar i här angivet produktutförande utan föregående anmälan. Utförande gäller utgivningsdagen.