sweeng
Kvalité & Miljö

Kvalitet och miljö hänger starkt samman. Det syns inte minst i detta utdrag ur TORVERKs miljöprogram:

miljo

Med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv, ska vi använda material med minsta möjliga miljöpåverkan över tiden, och av dessa konstruera produkter med lång livslängd och minimalt servicebehov, och som därigenom orsakar så få vägtransporter som möjligt. Samtidigt ska våra portar vara marknadens mest energisnåla redan i standardutförande.

Certifikat för kvalitets- &
miljöledningssystem samt policy:Byggvarudeklaration /
miljövarudeklaration: