sweeng
Företagsfakta (detaljerad)

TORVERK har funnits sedan 1962 och driver affärsidén att göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom att skräddarsy ett kundbaserat portsystem med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd.

fabrik
Bild: Torverk huvudkontor & fabrik i Torsby.

Filosofi

Vår filosofi är att hålla så hög teknisk kvalitet på produkten att vi, istället för att bara prata skruvar och muttrar, kan använda tiden tillsammans med kund för att analysera verkligt behov, systemets mjukvara och industriportens långsiktiga ekonomi och miljöegenskaper.

Affärsidé

Vår affärsidé är att göra ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter genom att skräddarsy ett kundbehovsbaserat portsystem med lägsta brukskostnad, minimalt servicebehov och lång livslängd.

Detta, att vi konsekvent försöker minska kundernas framtida bruks- och servicekostnader, särskiljer oss från många. Vi och våra produkter särskiljer sig också, genom ett konsekvent arbete för längre portgarantier, där leverantören tar ett större ansvar för kundens långsiktiga kostnader.

Kvalitetspolicy

Vi håller vad vi lovar genom att göra rätt första gången!


Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Våra kvalitetsmål omfattar allt från behovsanalys hos kund till installation, garanti och kundens långsiktiga portekonomi.

Miljö

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Utdrag ur vårt miljöprogram:


Med utgångspunkt från ett livscykelperspektiv, skall vi använda material med minsta möjliga miljöpåverkan över tiden, och av dessa konstruera produkter med lång livslängd och minimalt servicebehov och som därigenom orsakar så få vägtransporter som möjligt. Samtidigt skall våra portar vara marknadens mest energisnåla redan i standardutförande.

Affärsområden

TORVERKs affärsområden är industriportar, maskiner/styrsystem, miljöprodukter, säkerhetsprodukter, support och konsulting, installation och service mm.

Marknader

TORVERKs kunder är till ca en tredjedel byggindustrin. Övriga kunder fördelar sig på företag inom tillverknings-, transportmedels- och distributionsnäringarna, offentliga sektorn, lantbruk, fastighetsägare samt enskilda personer och näringsidkare. Företaget samarbetar med världsomspännande företag och entreprenörer.

Familjeföretagets grundare

Sven-Åke Sundberg grundade TORVERK 1963 och stannade 32 år i företaget.
Sonen Lars Å Sundberg började 1973, tog vid ledningen 1982 och stannade 31 år i företaget. Stephan Sundberg tog i januari 2004 över ägande och ledning fram till 2017 då företaget överläts till ny ägarkvartett

Ägare

Göran Eriksson, Mikael Barremyr, Peter Löfvenholm och PBAB.

VD

Göran Eriksson

Moderbolag

TORVERK Industrial Doors AB (VAT no SE556545229801) är helägt dotterbolag till moderbolaget TORVERK Torsby Verkstads AB (VAT no SE556082464001).

I moderbolaget bedrivs annan verksamhet, bland annat affärsutveckling, administrativa tjänster, finansiering, fastighetsuthyrning, produkt- och systemutveckling, försäljning, förvaltning mm.