sweeng
Välkommen till Torverk Industrial Doors!
En port är en investering. Som alltid när det gäller investeringar vill man gärna se till att det hela blir så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt.

När vi hjälper kund att hitta rätt portssystem gör vi förutom behovsanalys
också en brukskostnadsberäkning. Här tar vi inte bara hänsyn till vad
porten kostar i inköp, utan också vad den kostar i längden - det vill säga, vad den kostar att använda.
50


Produkter - Översikt

Q-Door FX - Sandwichbyggd Vikport

Q-DOOR FX är en av Europas energisnålaste standardport.
Den har få rörliga komponenter och är kraftfullt dimensionerad. Förutom att den är snygg och elegant är den också anpassningsbar och har mycket goda bruks-
kostnadsegenskaper. Jämfört med nästan varje annan porttyp är den billigare att äga och drar mindre energi. Den har också lägre service- och reservdelskostnader.

Läs mer om Q-Door FX


Portgruppen